BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

BIRKA MARKBYGGNAD AB

BIRKA Markbyggnad AB är ett mark- och anläggningsföretag
som verkar inom Stockholmsregionen. Från och med 1 sep 2013 så är
BIRKA ett helägt dotterbolag åt Skanska Sverige AB.

BIRKA har kompetenta medarbetare för utförande av mark- och
anläggningsarbeten. Våra beställare är i första hand kommuner,
statliga verk, industrier och byggföretag.

BIRKA´s målsättning är att vara ett modernt företag, som har resurser
att investera i den senaste tekniken samt att leva upp till marknadens
krav på ett väl fungerande verksamhetssystem. Företaget grundades Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
2005 och år 2014 uppgick omsättningen till 232 miljoner kronor.