BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

BIRKA MARKBYGGNAD AB

BIRKA Markbyggnad AB är ett mark- och anläggningsföretag
som verkar inom Stockholmsregionen. Från och med 1 sep 2013 så är
BIRKA ett helägt dotterbolag åt Skanska Sverige AB.

BIRKA har kompetenta medarbetare för utförande av mark- och
anläggningsarbeten. Våra beställare är i första hand kommuner,
statliga verk, industrier och byggföretag.

BIRKA´s målsättning är att vara ett modernt företag, som har resurser
att investera i den senaste tekniken samt att leva upp till marknadens
krav på ett väl fungerande verksamhetssystem. Företaget grundades
2005 och år 2014 uppgick omsättningen till 232 miljoner kronor.